top of page

CO2 W ŚRODOWISKU

Obecnie poziom stężenia CO2 w atmosferze wynosi ok. 0,04% (400 ppm)

Image by Matthias Heyde
DIZ NEW LOGO.png

Co to jest dwutlenek węgla CO2

Dwutlenek węgla jest niezbędny przyrodzie, ale jego nadmiar należy optymalizować. Bez CO2 nie ma roślin, bez roślin nie ma nas!

Dwutlenek węgla to połączenie dwóch atomów tlenu z jednym atomem węgla. Jej wzór chemiczny CO2 jest prawie tak samo znany jak wzór wody, H2O, i często określa się go raczej wzorem niż nazwą.

 

Za każdym razem, gdy oddychamy, uwalniamy ten gaz, którego rośliny potrzebują do życia. W procesie fotosyntezy rośliny oddzielają węgiel od tlenu.

 

Z kolei rośliny uwalniają czysty tlen, którego potrzebujemy do przeżycia.

 

Odwracamy ten proces i łącząc tlen z węglem z żywności, którą spożywamy, ponownie wytwarzamy dwutlenek węgla.

 

CO2 to bezbarwny, obojętny gaz około 1 ½ razy cięższy od powietrza, a w atmosferze ziemskiej występuje 0,04 %. Jest bezwonny, ma słodki, gryzący smak (woda sodowa) i jest bardzo stabilny (trudny do oddzielenia). Powstaje w różnych ilościach w powszechnym procesie spalania paliw o wysokiej zawartości węgla.

 

CO2 można oddzielić od gazów spalinowych i w prostym procesie udostępnić do wielu celów komercyjnych, w których może być stosowany.

 

CO2 może występować w trzech formach:

  • w postaci gazowej: dla przemysłu napojowego i spożywczego

  • w postaci płynnej: w zbiorniku magazynowym pod ciśnieniem

  • w postaci stałej: zwany suchym lodem (do chłodzenia, czyszczenia itp.)

Sprzedaż suchego lodu wytworzonego z innych procesów przemysłowych (odzyskanego CO2 pochodzącego z recyklingu), to działanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, i przyjazne dla środowiska.

Ty również bądź przyjazny środowisku!

Sprawdź aktualny stan jakości powietrza.

Pomiar na żywo: ulica, miasto

bottom of page