top of page

Czyszczenie suchym lodem - Zastosowania

POZWÓL NAM ROZWIĄZAĆ PROBLEM Z CZYSZCZENIEM W TWOIM PRZEDSIĘBIORSTWIE

urządzenia do czyszczenia suchym lodem asco.jpg

Technologia czyszczenia strumieniem suchego lodu jest oparta na energii kinetycznej cząstek suchego lodu, szoku termicznym oraz sublimacji zestalonego dwutlenku węgla. Czyszczenie suchym lodem wydaje się łatwe w praktyce, ale tylko pozornie, gdyż jedynie dzięki oddziaływaniu ww. czynników można osiągnąć końcowy efekt w postaci dokładnego i efektywnego czyszczenia.

Technologia czyszczenia strumieniem suchego lodu stosowana jest w takich branżach jak;

 • Energetyka                    

 • Przemysł drukarski         

 • Przemysł drzewny          

 • Przemysł elektryczny    

 • Przemysł gumowy          

 • Przemysł lotniczy          

 • Przemysł motoryzacyjny 

 • Przemysł odlewniczy

 • Przetwórstwo plastiku 

 • Renowacja po pożarach

 • Renowacja zabytków

 • Systemy pakowania 

 • Usługi czyszczenia

 • Zastosowania ogólne 

 • Żywność i napoje

 

 

Technologia czyszczenia suchym lodem w pełni przyjazna dla środowiska;

 

 1. Należy pamiętać, że ta technologia jest nie tylko czysta i bezpieczna, ale, co także jest ważne, że suchy lód uzyskuje się jako produkt uboczny w innych procesach przemysłowych z odzyskanego CO2.

 2. To znaczy nie produkuje się i nie dodaje do atmosfery nowych cząsteczek CO2, a więc nie przyczynia się do zwiększania efektu cieplarnianego.

wynajem urządzeń do czyszczenia suchym lodem.jpg

Czyszczenie suchym lodem zastępuje tradycyjne czyszczenie środkami chemicznymi maszyn i urządzeń. Jest to technologia, która nie zanieczyszcza powietrza i gruntu. Nie powoduje uszczerbku na zdrowiu poprzez wdychanie chemicznych oparów w trakcie czyszczenia środkami chemicznymi.

Za pomocą technologi czyszczenia strumieniem suchego lodu, usuwamy;

 • Folie przeciwwilgociowe przed lutowaniem, lutowaniem twardym lub spawaniem

 • Farba z części z włókien węglowych

 • Gips ze skomplikowanych odlewów

 • Nieprawidłowo nałożone powłoki lub topniki

 • Osady radioaktywne

 • Osady pozostawiające smak na przenośnikach spożywczych

 • Osady, wynikające z upływu czasu, na murach i belkach z drewna twardego

 • Powłoki tlenku glinu na kokilach niskociśnieniowych

 • Powłoki antyporostowe na sklejkowych i plastikowych kadłubach łodzi

 • Powłoki grafitowe na kokilach wysokociśnieniowych

 • Powłoki na drogich i skomplikowanych częściach

 • Powłoki na zanieczyszczonych soczewkach telefonów komórkowych

 • Powłoki zabezpieczające warstwy bitumiczne

 • Pozostałości kleju w prasach do drewna

 • Pozostałości uszczelek na głowicach silników

 • Pozostałości na taśmach i urządzeniach piekarskich

 • Rozlane substancje technologiczne i pozostałości maszyn

 • Skropliny w narzędziach formierskich tworzyw sztucznych

 • Środki maskujące

 • Tłuste naloty przed nałożeniem preparatów przylepnych i powłok

 • Tusz z procesów drukowania i pakowania

 • Usuwanie tlenku glinu z gorących matryc

 • Uszkodzenia dymowe

 • Warstwy osadów na podzespołach optycznych

 • Węgiel (nagar) w silnikach maszyn wyścigowych, maszyn produkcyjnych, silników lotniczych, kolejowych i morskich

 • Żywice epoksydowe w urządzeniach mieszających

bottom of page